JEG BEKREFTER HERVED AT SEVIKAR® ER FORSKREVET TIL MEG AV EN LEGE