JEG BEKREFTER HERVED AT OLMETEC® ER FORSKREVET TIL MEG AV EN LEGE