JEG BEKREFTER HERVED AT OLMETEC® COMP 20 ER FORSKREVET TIL MEG AV EN LEGE