Ansvarsfraskrivelse

 

1. Innhold

Daiichi Sankyo har utarbeidet og vil holde denne nettsiden oppdatert etter beste evne. Men vi kan ikke gi noen garantier, uttrykt direkte eller indirekte, for nøyaktigheten eller fullstendigheten av informasjonen på dette nettstedet, og vi fraskriver oss ethvert ansvar for bruk av dette nettstedet. Bidrag fra tredjeparter representerer forfatterens mening og ikke nødvendigvis vår. Vi kan endre dette nettstedet når som helst uten varsel, men påtar oss ikke noe ansvar for å holde det oppdatert. Alle brukere samtykker til at all tilgang og bruk av dette nettstedet og dets innholdet gjøres på egen risiko. Verken Daiichi Sankyo eller noen annen part som har vært involvert i å lage, produsere eller levere dette nettstedet, vil være ansvarlig på noen måte for eventuelle skader som oppstår som følge av din tilgang, bruk eller manglende mulighet til å bruke dette nettstedet, eller eventuelle feil eller utelatelser i innholdet på nettstedet.

2. Lenker til tredjeparter

Daiichi Sankyo oppgir lenker til andre nettsteder og andre e-post-lenker som ble sjekket før de ble inkludert. Dette er lenker som utelukkende er angitt som en tjeneste for deg. Disse nettstedene er uavhengig utviklet og kontrolleres av tredjeparter, og Daiichi Sankyo påtar seg derfor ikke noe ansvar for nøyaktigheten eller fullstendigheten av informasjonen som finnes der. Inkludering av lenker innebærer ingen godkjenning av Daiichi Sankyo, og din beslutning om å åpne lenker til tredjeparts nettsteder gjøres helt på din egen risiko. Hvis vi avdekker at slike tredjeparts nettsteder inneholder ulovlig innhold, vil vi umiddelbart fjerne slike lenker.

3. Medisinsk informasjon

Dette nettstedet inneholder generell og spesifikk informasjon vedrørende ulike medisinske tilstander og deres behandling. Slik informasjon er gitt kun med hensikt å informere og er ikke ment å være en erstatning for råd gitt av en lege eller annet kvalifisert helsepersonell. Du bør ikke bruke informasjonen fra dette nettstedet til å diagnostisere noen sykdom eller fysiske problemer eller for å forskrive eller bruke noen medisiner som presenteres på dette nettstedet. Det er viktig at du bare stoler på råd fra kvalifisert helsepersonell som kan gi deg råd om din spesifikke situasjon. 

4. Ingen tilbud og ingen oppfordringer

Ingen informasjon som gis på denne nettsiden, utgjør oppfordring til kjøp eller salg av, handel eller transaksjoner med noen av Daiichi Sankyos verdipapirer eller produkter. Investorer må ikke vektlegge denne informasjonen for investeringsbeslutninger.

5. Varemerker og opphavsrett

Alt innholdet på dette nettstedet, for eksempel firmasymboler og logoer, våre handelsnavn og varemerker, samt tekst, publikasjoner, nyhetsbrev, artikler, meninger, referater, merknader, synspunkter, grafikk, bilder, HTML-kode, multimedia-klipp, Java-kode, og utvalg og organisering av informasjon ("materials") er beskyttet av opphavsrett og andre immaterielle lover i henhold til både tyske og utenlandske lover. Med unntak av den produksjon av kopier og nedlastinger for helt personlig, privat og ikke-kommersiell bruk, vil all bruk, kopiering eller videresending av et gitt innhold eller komplette sider kreve uttrykkelig og skriftlig forhåndsgodkjenning fra Daiichi Sankyo. På juridiske eller autoriserte kopier, må du beholde alle merknader om opphavsrett og andre eiendomsrettigheter som finnes i det opprinnelige materialet. Uautorisert bruk av materialet kan være brudd på opphavsrett, varemerker, patenter og andre lover.

6. Informasjon om produkter

Den informasjon som er gjort tilgjengelig på nettstedet, kan inneholde direkte eller indirekte referanser til produkter, programmer og tjenester fra Daiichi Sankyo som ikke er tilgjengelige i enkelte land eller regioner, eller som kan bli tilbudt under et annet varmerke, og som kan være gjenstand for ulike regelverk og betingelser for bruk i det landet. Slike referanser innebærer ikke noen intensjon fra Daiichi Sankyo sin side om å selge disse produktene, programmene eller tjenestene i ditt land. Ta kontakt med det lokale Daiichi Sankyo-kontoret eller Daiichi Sankyos kommersielle partner for informasjon om produkter, programmer og tjenester som er tilgjengelig i din region / ditt land.

7. Databeskyttelse

Daiichi Sankyo ønsker å følge tyske lover og retningslinjer for databeskyttelse og personvern. Ved bruk av nettstedet vårt, kan noe ikke-personlig og anonym informasjon (dato, tid, besøkt side) lagres. Denne informasjonen vil utelukkende bli brukt til statistiske formål. Videresending til tredjeparter for kommersielle eller ikke-kommersielle formål vil ikke forekomme. Personlige data som er avgitt frivillig til oss ved bruk av denne nettsiden (tjeneste, lukket brukergruppe), vil bli behandlet konfidensielt hos Daiichi Sankyo og kun brukes av firmaet. Disse dataene vil ikke overføres til tredjepart. Disse dataene vil bli lagret kun for dette formålet.

På denne nettsiden, kan tilleggsdata lagres på datamaskinen til nettstedets brukere. Disse dataene er kjent som informasjonskapsler ("cookies"), og de har bare til hensikt å forenkle tilgang. Informasjonskapsler kan deaktiveres i de respektive nettleserne. Hvis du velger å deaktivere disse informasjonskapslene, kan det oppstå restriksjoner i bruk av vår nettside.

Vi gjør en rimelig innsats for å sikre at alt materiale og tjenester som tilbys på dette nettstedet er trygge og ikke inneholder malware (dvs. software som er laget for å ødelegge datamaskiner eller systemer), men vi understreker at dataoverføring over internett har systematiske svakheter. Vi kan ikke gi noen garantier om full beskyttelse mot uønsket tilgang av tredjeparter

8. Analyse av nettstedet

Dette nettstedet bruker Google Analytics, en tjeneste for webanalyse levert av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics bruker informasjonskapsler ("cookies"), som er tekstfiler som plasseres på din datamaskin, for å hjelpe nettstedet å analysere hvordan brukerne bruker nettstedet. Informasjonen som informasjonskapselen samler inn om din bruk av nettstedet (inkludert din IP-adresse) sendes til Google og lagres på selskapets servere i USA. Ved aktivering av IP-anonymisering, vil Google avkorte / anonymisere de siste åtte tallene i IP-adressen for medlemslandene i EU samt for EØS-landene.

Kun i helt spesielle tilfeller sendes hele IP-adressen til og forkortes av Googles servere i USA. På vegne av leverandøren av nettstedet vil Google bruke denne informasjonen for det formål å vurdere din bruk av nettsiden, lage rapporter om aktiviteten på nettstedet for nettsideoperatøren, samt for å yte andre tjenester til nettstedsleverandøren relatert til aktiviteten på nettstedet og bruken av internett. Google vil ikke knytte din IP-adresse til andre data som Google oppbevarer. Du kan avvise bruken av informasjonskapsler (cookies) ved å velge aktuelle innstillinger i nettleseren din. Vær imidlertid oppmerksom på at hvis du gjør dette, kan det være at du ikke får fullt ut brukt alle funksjonene på nettstedet. Videre kan du hindre Googles innsamling og bruk av data (cookies og IP-adresse) ved å laste ned og installere browser plug-in som er tilgjengelig under: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Ytterligere informasjon finnes under www.google.com/intl/en_uk/analytics/tos.html (Google Analytics Terms of Service & Privacy). Vær oppmerksom på at på dette nettstedet, leveres Googles analysekode av “gat._anonymizeIp();” to for å sikre anonymisert innsamling av IP-adresser (såkalt IP-maskering).“"

9. Personvernerklæring

Bruk av våre kontaktdata - særlig telefon- og faksnummer og e-postadresse – til kommersiell reklame er forbudt, med unntak av tilfeller der skriftlig tillatelse er gitt på forhånd eller på grunnlag av tidligere kommersielle kontakter. Vi og alle personer referert til på denne nettsiden godkjenner ikke, og vil forebygge, enhver kommersiell bruk og videreformidling av personopplysninger

10. Kontakt

Vennligst kontakt vår Personvernmedarbeider (Data Protection Officer) med problemer, spørsmål eller forslag du måtte ha vedrørende personver. For alle andre spørsmål og forslag, kontakt oss på: service@daiichi-sankyo.eu
Vi er medlem av den tyske foreningen for personvern og datasikkerhet ("The German Association for Data Protection and Data Security (GDD)".)